A D V O K  T N  K A N C E L
Podpora S T A R T - UP projektů
I T   P R Á V O
C O M P L I A N C E
P R Á V N Í
Š K O L E N Í
P R A X E     
G E N E R Á L N Í
Naše   advokátní   kancelář   poskytuje   právní   služby   pro   START   UP   projekty,   což   jí   umožňují rozsáhlé zkušenosti ve věci zakládání společností a jejich struktur. Pomůžeme   nastavit   danou   službu,   výrobek,   produkt   nebo   projekt   tak,   aby   byl   v   souladu   s právními   předpisy.   Poskytujeme   služby   v   rámci   ochrany   osobních   údajů,   ochranných   známek a patentů, obchodních a licenčních smluv včetně obchodních a licenčních podmínek. Díky   našim   partnerům   zajistíme   služby   související   s   propagací   START   UP   projektu,   jeho   IT řešení a celkové obchodní a právní nastavení. Spolupracujeme   také   se   specialisty   na   účetnicvtí   a   daně,   proto   je   naše   šíře   služeb,   zejména pro začínající podnikatele, dostatečně obsáhlá a kvalitní. Zkušenosti   naše   advokátní   kancelář   má   také   z   přeshraniční   spolupráce,   kdy   jsme   pomohli například   významnému   německému   START   UPu   k   usídelní   na   českém   trhu.   Umíme   zajistit zřízení   pobočky   společnosti   téměř   v   celé   Evropě.   Zastupujeme   v   licenčních   řízeních   před   ČNB a jinými orgány. Pro   bližší   informace   se   na   nás,   prosím,   neváhejte   obrátit   -   secretary@mulleradvokat.cz    -   a zanechte nám Váš kontakt.
C E N A P R  V N  C H S L U  E B