N A B  D K A A D V O K  T N  C H S L U  E B
Advokátní    kancelář    Mgr.    Jiřího    Müllera    byla    založena    v    říjnu    2016    a    poskytuje komplexní   všeobecné   právní   poradenství   se   zaměřením   na   právo   obchodní,   korporátní, právo   pracovní,   veškeré   služby   související   s   compliance   (včetně   školení   zaměstnanců   a členů    orgánů    obch.        společností),    celní    právo,    pojišťovnictví    a    právo    duševního vlastnictví a právo IT. V   naší   praxi   se   také   věnujeme   START   UP   projektům,   kterým   poskytuje   služby   právní   a ve spolupráci s našimi poradci také služby daňové a marketingové. Pro   naše   klienty   provádíme   jak   právní   audity,   tak   audity   daňové,   a   to   ve   spolupráci   s našimi    zkušenými    daňovými    poradci.    Právní    služby    jsme    také    schopni    zajistit    na Slovensku, v Rakousku, Německu a Švýcarku.
Zakladatel advokátní kanceláře
Zakladatel   advokátní   kanceláře   Mgr.   Jiří   Müller   absolvoval   Právnickou   fakultu   Univerzity   Palackého   v   Olomouci.   V rámci   studia   se   účastnil   výuky   Ústavněprávní   problematiky   pod   vedením   rakouských   vyučujících   z   Univerzity   Graz. Dále   také   absolvoval   několikaměsíční   stáž   u   Okresního   soudu   ve   Svitavách   a   spolupracoval   s   personálně-právním útvarem   obchodní   společnosti.   Je   držitelem   mezinárodního   certifikátu   Oberstufe      Deutsch      –      úroveň      C1.   Po   ukončení studia    nastoupil    do    jedné    z    předních    advokátních    kanceláří    v    Praze    –    Bradáč   Advokáti    na    pozici    advokátního koncipienta. Po složení advokátních zkoušek se zde také stal spolupracujícím advokátem. Ve   své   praxi   se   Mgr.   Jiří   Müller   zaměřuje   na   právo   obchodní   a   občanské,   na   právo   korporátní,   pracovní,   pojišťovací   a projekty   start-upů.   Mezi   jeho   specializaci   patří   také   poskytování   právních   služeb   v   rámci   compliance.   Má   bohaté praktické   zkušenosti   se   zastupováním   klientů   před   soudy   všech   stupňů   a   správními   orgány.   Mgr.   Jiří   Müller   poskytuje aktivně právní služby jak v českém, slovenském, německém, tak v anglickém jazyce.
Kontakt: +420 774 92 92 86 muller@mulleradvokat.cz
C E N A P R  V N  C H S L U  E B