A D V O K  T N  K A N C E L
Cena právních služeb
Hodinová sazba
Investigativní služby
P R Á V N Í
Š K O L E N Í
P R A X E     
G E N E R Á L N Í
N A B  D K A A D V O K  T N  C H S L U  E B
Puašalní služby
Za   hodinu   právní   služby   si   advokátní   kancelář   účtuje   obvykle   2   500,-   bez DPH. Je   třeba   říci,   že   cena   je   vždy   ale   sjednávána   individuálně   s   ohledem   na komplikovanost   a   rozsah   příslušného   případu   a   může   se   tak   pro   daný případ lišit.
Pro   pravidelné   právní   zastupování   a   právní   podporu   lze   dohodnout   také   tzv. paušální cenu. Paušální   cena   je   cena   za   poskytování   právních   služeb   za   předem   definovaný počet hodin v týdnu, res. měsíci, které jsou vyhrazeny čistě Vám. Smlouva    o    právním    zastupování    se    uzavírá    většinou    na    dobu    neurčitou    s možností její případné výpovědi.
V   případě   poskytování   investigativních   služeb   je   cena   sjednávána      s ohledem   na   jejich   rozsah   a   využití   našich   partnerů   s   tím,   že   se   stanoví předběžná   cena   pro   daný   případ.   Je   garantováno,   že   výsledná   cena nebude vyšší jak o 15% oproti odhadované ceně.